De geschiedenis van de Dwingelermarkt

Dwingelermarkt omstreek 1930Jaarmarkten bestaan in Dwingeloo al sinds het begin van de 18e eeuw. In 1725 werd reeds toestemming door gegeven door het Ridderschap en Eijgenerfden om 2 jaarmarkten te organiseren, één op 16 mei en één op 8 oktober. Op 8 oktober 1725 was de eerste jaarmarkt van Dwingeloo een feit.

In de 19e eeuw waren de jaarmarkten zo'n succes dat in1857 een derde jaarmarkt werd ingesteld, en wel op de vierde dinsdag van de maand juni. De eerste junimarkt vond plaats op 23 juni 1857. De aanvoer bestond uit 224 stuks vee: 2 ruinen, 3 merriën, 89 koeien en 130 varkens. Na de Maandag 4 augustus 1919tweede wereldoorlog werd de aanvoer op deze markt minder. Op 13 juni 1955 bestond de aanvoer nog uit 1 ruin en 4 merriën. In 1956 werd daarom de "middenmaarkt" of " 't ni'je maarkie" officieel opgeheven.

Op 7 april 1913 werd in Dwingeloo de eerste aprilmarkt gehouden. Er was veel aanvoer op deze markt, in 1914 werden 614 stuks vee aangevoerd. Aan het eind van de 30er jaren werd dit minder. Toch werd de markt in 1939 niet opgeheven. De gemeenteraad liet de gedachte "als het niet regent, druppelt het toch" de doorslag geven. In de tweede wereldoorlog kwam de markt weer tijdelijk in opgaande lijn. In 1952 werd deze markt voor het laatst gehouden.

De eerste augustusmarkt werd op maandag 4 augustus 1919 gehouden.Goederenmarkt omstreeks 1930 Omdat deze markt midden in de rogge- en haveroogst viel was de handel vaak matig. In 1939 werd deze markt voor het laatst gehouden.

Vermaak tijdens de jaarmarkt van 1930Ook de novembermarkt werd in 1919 voor het eerst gehouden. Deze markt had veel last van een gebrek aan aanvoer en de weersomstandigheden. In 1951 werd deze markt die werd gehouden op de tweede maandag van november opgeheven. Wel is de markt nog één maal onofficieel gehouden, namelijk op 12 november 1952.

Tegenwoordig zijn dus de twee oudste jaarmarkten overgebleven. Koeien en varkens worden vanwege de regelgeving niet meer aangevoerd evenals schapen. De paarden- en pony markt  bestaat nog wel. Daarnaast is er een grote goederenmarkt en een kermis.

Een koopman probeert zijn waar aan de man te brengen (± 1930)            Paardenkopers op de jaarmarkt